Allerede abonnent?

13 gode råd til at indføre robotter

Når man vil indføre robotter på sygehuse og i plejesektoren, er der en række overvejelser, som er gode at gøre sig inden.
 1. Robotten skal være simpel at betjene. 
 2. Implementer først robotten, når den er færdigudviklet, kører stabilt og er grundigt afprøvet i drift.
 3. Forbered personalet i god tid, så de når at vænne sig til tanken om de fremtidige forandringer.
 4. Inddrag nøglepersoner i udviklingen, herunder personale, der arbejder med hygiejne, service og it, arbejdsmiljøorganisationen og portører.
 5. Sørg for at få formidlet gevinsten ved robotter til den enkelte medarbejder. Det bør give mening for mange i forhold til blandt andet arbejdsmiljø og økonomi, men der er forskel på, hvad der er værdifuldt for personalet i køkkenet og personalet på et sengeafsnit.
 6. Udpeg og uddan udvalgte superbrugere. Der bør udarbejdes en udførlig plan for support, hvis superbrugerne ikke er til stede.
 7. Sikr, at robottens rute er ren og fri for støv, da dette ødelægger robottens hjul og spreder bakterier.
 8. Tag forbehold for alle worst case-scenarier i udviklingen. Brugerne vil komme til at bruge robotten uhensigtsmæssigt.
 9. Sørg for, at robotten tilpasses eksisterende arbejdsgange. Det kan for eksempel være til gene for renovationsmedarbejderen, der skal bortskaffe affald fra flere etager, hvis elevatoren konstant er optaget af en robot.
 10. Support skal, så vidt muligt, være åben døgnet rundt.
 11. Robotten skal være koblet til alarmsystemet, så den i en akutsituation kører til en prædefineret parkeringsplads.
 12. Hvis robotten skal køre blandt mennesker, skal den kunne navigere uden om dem uanset højde og position.
 13. Robotten skal udvikles, så den spiller sammen med andre robotter, elevatorer og døre.
Kilde: ’Hvordan kan robotter skabe værdi i sygehus- og plejesektoren?’ Syddansk Sundhedsinnovation 2018.
Køb abonnement til Magasinet Arbejdsmiljø

Med et abonnement på Magasinet Arbejdsmiljø får du 11 blade om året samt fuld adgang til mitarbejdsmiljø.dk med indhold, der er tilpasset dig og dine behov.

Køb abonnement
Forfatter: Lene Stærbo
Magasinet Arbejdsmiljø: No. 9 2019
Find artikler med samme emneord