Allerede abonnent?

5 råd til gode seniorår i de fysisk hårde jobs

Gode råd til arbejdspladser med seniorer.
  1. Sæt ind tidligt. Hvis man har høje fysiske arbejdsbelastninger igennem hele livet, øger det risikoen for, at man må forlade arbejdsmarkedet før tid. Selvom det er godt at fokusere på, hvordan man kan gøre arbejdsdagen bedre for de ældre medarbejdere, skal man ikke glemme de unge. De bliver også seniorer en dag. 
  2. Hav løbende blik for medarbejdernes smerter og funktionsevne. Hold øje med, hvad medarbejderne kan klare fysisk uden at blive overbelastede.
  3. Mindsk det hårde arbejde. Fysisk krævende arbejde, der ikke er nødvendigt, bør minimeres. Det kan for eksempel ske ved at gøre bedre brug af tekniske hjælpemidler, organisere arbejdet anderledes eller lave flere skift mellem arbejdsopgaverne.
  4. Giv medarbejderne indflydelse på deres arbejdsopgaver. Studier viser, at fysisk hårde belastninger kan skubbe os ud fra arbejdsmarkedet, men det kan delvist modvirkes, hvis man samtidig har mere kontrol over sit arbejde. Eksempelvis hvis man kan være med til at bestemme, at opgaverne bliver grebet an på en anden måde.
  5. Kig løbende på, hvordan I laver praktiske løsninger. Tag udgangspunkt i jeres arbejdsplads og kig med jævne mellemrum på, hvordan I kan sætte ind i forhold til tidlig forebyggelse, håndtering af smerter og nedsat funktionsevne. Arbejdspladser er forskellige, og arbejdsgange kan ændre sig.

Kilde: Emil Sundstrup og Andreas Holtermann, NFA. Læs mere på nfa.dk

Forfatter: Ida Marie Winge
Magasinet Arbejdsmiljø: 6-7 2018