Allerede abonnent?

7 råd til at tage imod en medarbejder i sorg

Når en medarbejder rammes af sorg, er det vigtigt med en god sorgpolitik og fokus på den ramte.

1. Lav – i god tid – en sorgpolitik

Skriv ned hvem der gør hvad, og hvornår de gør det. Overvej også hvad jeres arbejdsplads kan tilbyde den sørgende. Medarbejderen kan have brug for at gå ned i tid og få færre eller andre opgaver i en periode. Tænk også over, om I kan tilbyde sorgorlov.

2. Tag hurtigt kontakt til  medarbejderen

I den første kontakt skal der ikke lægges store planer, men det er vigtigt at vise forståelse og fortælle, at I er der.

3. Tal om, hvordan medarbejderen gerne vil starte op

Inden medarbejderen starter op, bør man have en opstartssamle. Spørg ind til, om medarbejderen gerne vil hurtigt tilbage til de samme opgaver, eller om vedkommende har brug for ro i en periode. Det kan være meget individuelt, hvad man som sørgende har brug for. Hvis medarbejderen har brug for at gå ned i tid, kan det være en god idé, at vedkommende møder senere ind. Det kan ofte være vanskeligt at gå tidligt, hvis man kan se, at kollegerne er pressede og får nye arbejdsopgaver.

4. Informer kollegerne

Inden medarbejderen starter op igen, kan lederen – eller medarbejdere selv – sende en mail ud til kollegerne, der kort informerer om situationen. Eksempelvis om personen har lyst til at tale om sorgen eller ej. Nogle har brug for at pakke sorgen væk og have et frirum på arbejdet. Andre har brug for, at der bliver spurgt ind til den afdøde.

Køb abonnement til Magasinet Arbejdsmiljø

Med et abonnement på Magasinet Arbejdsmiljø får du 8 blade om året samt fuld adgang til mitarbejdsmiljø.dk med indhold, der er tilpasset dig og dine behov.

Køb abonnement

5. Bryd tabuet

Med mindre medarbejderen har frabedt sig det, så spørg respektfuldt ind: Hvordan har du det? Fortæl, at du er ked af, at vedkommende har mistet. Men accepter også hvis den sørgende sætter en grænse og ikke har lyst til at tale om det nu.

6. Den sørgendes behov kan ændre sig

Måske har medarbejderen ikke lyst til at tale om sorgen lige, når vedkommende vender tilbage. Men derfor kan vedkommende godt have brug for at tale om det noget tid efter.

7. Sorg tager tid

Det kan være en god idé at holde opfølgende samtaler, hvor man spørger ind til, om noget har ændret sig for medarbejderen. Kig på den enkeltes situation og brug det som rettesnor, når I sammen aftaler hvornår og hvor hyppigt, der skal følges op. De fleste sørgende vil selv være i stand til at sætte grænser og sige, hvad de har behov for.

50-55.000 mennesker dør om året i Danmark

  • 4 mennesker efterlades i gennemsnit i sorg for hvert dødsfald.
  • 4 ud af 10 voksne efterladte har været sygemeldt efter et dødsfald.
  • 3,4 milliarder kroner koster det, at vi ikke er bedre til at spotte, forebygge og behandle sorg hos de efterladte.

Kilde: 

Det Nationale Sorgcenter

Forfatter: Ida Marie Winge
Magasinet Arbejdsmiljø: No. 2 2018
Find artikler med samme emneord