Allerede abonnent?

Gode Råd

AbbVies råd til at skabe trivsel

  1. Lyt oprigtigt til medarbejderne, når I skal finde ud af, hvad der kan gøres anderledes i forhold til trivslen, og inddrag medarbejderne i løsningerne. Gør trivsel til alles ansvar, ikke kun ledelsens.
  2. Vær vedholdende i jeres indsats. Det er vigtigt for at opretholde en god trivsel, og fra år til år vil der være noget nyt, I kan arbejde videre med, også selv om I allerede har opnået gode resultater.
  3. Ledelsen skal bakke 100 procent op om, at man gerne vil gøre arbejdspladsen til et rart sted, hvor medarbejderne trives.
  4. Tag et skridt ad gangen. Selv om I måske kan se, at der skal flere tiltag til for at fremme trivslen, opnår I størst succes ved at fokusere på et enkelt punkt ad gangen, og så virker opgaven heller ikke så uoverskuelig.
  5. Hold jævnligt opfølgningssamtaler mellem ledere og medarbejdere, så I hele tiden har fingeren på pulsen i forhold til, om medarbejderen trives, og om I er på ret kurs i forhold til de mål, I skal nå.
Forfatter: Sarah Kirkemoe Galán
Magasinet Arbejdsmiljø: No. 1 2018