Allerede abonnent?

Love og regler

Arbejde i højden og på tage

Arbejdstilsynet har udarbejdet to vejledninger, der uddyber hver sin paragraf i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde. Den ene ”Fald fra højden på byggepladser”, At-vejledning 2.4.1 februar 2014, tager fat på bekendt­gørelsens § 37, der handler om sikring mod nedstyrtning og gennemstyrtning.
Forfatter: Niels Erik Karkov
Magasinet Arbejdsmiljø: No. 4 2014
Find artikler med samme emneord
Se relevante leverandører