Allerede abonnent?

Leder

Bolden er i spil

Nye nationale mål og ny forskningsstrategi for arbejdsmiljøindsatsen.

Kort før jul landede endnu en trepartsaftale om nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen. De nationale mål er:

  • Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker.
  • Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen.
  • Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger.
  • Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger.

Få uger forinden offentliggjorde beskæftigelsesministeren en ny national strategi for arbejdsmiljøforskningen. Et af prioriteringsparametrene er, at forskning skal bidrage til at skabe et vidensgrundlag, der understøtter realiseringen af målene. En anden central pointe er, at forskningen skal være løsnings- og anvendelsesorienteret. 

Begge dokumenter blev forberedt i et tæt og godt samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriets departement, Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Begge dokumenter kommer til at have en afgørende betydning for NFA i de kommende år. 

Når man nærlæser dokumenterne, er der tydelige forventninger til, at NFA skal bidrage til, at målene nås, ved at skabe den nødvendige viden. Med andre ord kommer det til at have stor betydning for, hvad vi skal forske i, hvilke typer viden vi skal frembringe, hvordan forskning skal formidles, og hvordan vi bedst muligt kan bidrage i vores myndighedsbetjening. 

Personligt er jeg begejstret. Der er angivet tydelige forventninger til os, et klart formål og retning for vores virke. Banen er kridtet op, målene er sat, og bolden er i spil. Nu er vores opgave at gøre os spilbare.

Derfor er vi netop nu i gang med at udfærdige en ny strategi – og i forlængelse heraf nye forskningsprogrammer, der har til hensigt at skabe en del af vidensgrundlaget for at kunne omsætte de politiske ambitioner til virkelighed.

Bolden er givet op, og om lidt er vi klar til at løbe på banen og gøre vores til at realisere mål og forventninger.  

Forfatter: Direktør for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Steffen Bohni
Magasinet Arbejdsmiljø: No. 1 2021