Allerede abonnent?

Nyheder

Dårlig opførsel på job kan gå ud over børnene

Når kvinder mistrives på jobbet, risikerer de at lade det gå ud over deres børn.

Det kan være ubehageligt at være medarbejder på en arbejdsplads, hvor hårde ord, bagtaleri og mangel på respekt er hverdagskost. Nu viser et nyt studie fra det canadiske universitet Carleton, at kvinder, der oplever dårlig opførsel på jobbet, risikerer at tage oplevelsen med hjem til børnene. – Hvis man bliver udsat for dårlig opførsel på jobbet, kan det undergrave ens forældrekompetencer og dermed skade børnene, siger Kathryne Dupre, der er forsker ved Carleton Universitet og står bag studiet. 

Autoritær opdragelse

Ifølge studiet har kvinder, der bliver udsat for dårlig opførsel på jobbet, større tendens til at tvivle på deres forældrekompetencer, og det kan betyde, at de bliver mere autoritære, dvs. at de stiller høje krav til deres børn uden at lytte til, hvad børnene siger.

– En autoritær forældrerolle er forbundet med negativ adfærd hos børnene, blandt andet aggressiv adfærd uden for hjemmet, frygtsomhed over for andre mennesker og lavt selvværd, siger Kathryne Dupre. Det er dog ikke kun børnene, der tager skade, når vi er stride ved hinanden på arbejdspladsen. Det gør den enkelte medarbejder også, forklarer Katryne Dupre.

– Tidligere forskning peger på, at hvis man bliver behandlet dårligt på jobbet, risikerer man blandt andet at blive mere stresset, mindre opmærksom samt have sværere ved at omsætte ny viden og tage beslutninger. Åse Marie Hansen er professor på Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og forsker i mobning på arbejdspladsen. Hun mener, at studiets resultater lyder interessante.

– Noget tyder på, at vi tager den dårlige opførsel fra arbejdspladsen med hjem til familien. Og det giver god mening: Vi er hele mennesker, og fra forskningen ved vi, at arbejde og privatliv kan påvirke hinanden, siger hun. 

APV’en som værktøj

Et forebyggelsesværktøj til at håndtere dårlig opførsel på jobbet er arbejdspladsvurderingen (APV’en).

– APV’en er et rigtig godt værktøj til at forebygge mistrivsel på arbejdspladsen. Det kan man blandt andet gøre ved at holde øje med, om der er meldinger om rollekonflikter eller mobning. Man kan også se på, om medarbejderne oplever en ubalance mellem arbejde og familieliv. Og hvis der er symptomer på ubalance, kan det være en god idé at være opmærksom på, om eventuelle problemer i privatlivet kan stamme fra arbejdspladsen, siger hun. 

Kilde: 'Uncivil Workplace, Uncivil Home: Workplace Incivility and Harmful Parenting Behavior'. 

Studie om dårlig opførsel 

146 mødre i arbejde svarede på spørgsmål om oplevelsen af egne forældreevner og dårlig opførsel på jobbet. Samtidig skulle deres ægtefælle vurdere mødrenes forældrerolle. Dårlig opførsel (oversat fra det engelske ord incivility, red.) betegnes som en lav-intensiv opførsel på jobbet, der bryder med arbejdspladsens normer om gensidig respekt. Det vil sige, at man bl.a. opfører sig uhøfligt over for hinanden. 

_ Kilde: se ovenfor

 

 

Køb abonnement til Magasinet Arbejdsmiljø

Med et abonnement på Magasinet Arbejdsmiljø får du 11 blade om året samt fuld adgang til mitarbejdsmiljø.dk med indhold, der er tilpasset dig og dine behov.

Køb abonnement
Forfatter: Ida Marie Winge
Magasinet Arbejdsmiljø: No. 10 2018
Find artikler med samme emneord