Allerede abonnent?

Ergonomistafet skal hindre fysisk nedslidning

Ledere og medarbejdere i Hedensted Kommune har udviklet projekt Ergonomistafetten. Det er en indsats, som skal sikre bedre arbejdsvaner og mindske fysisk nedslidning blandt omkring 700 medarbejdere inden for kerneområdet ’Læring – Børn – Unge’.

Sundhedsplejere, socialrådgivere, assistenter, dagplejere, pædagoger og medhjælpere i Hedensted Kommune er blevet kigget over skuldrene af deres kolleger, når de arbejder. Målet er at forebygge fysisk nedslidning. Det er sket med projektet Ergonomistafetten, som områdets 32 arbejdsmiljøgrupper har været med til at udvikle og drive. Indsatsen blev første gang skudt i gang i 2016. Og ifølge arbejdsmiljøkonsulent Tanja Hinge White har metoden allerede gjort en forskel.

– Der er sket en kulturforandring. De enkelte medarbejdere tager et øget ansvar for hinandens og eget arbejdsmiljø. Vi kan se, at det er blevet naturligt at tale højt og give feedback om jobbets fysiske udfordringer, siger Tanja Hinge White og uddyber:

Kort om
Ergonomistafet

  • Hedensted Kommune var blandt de tre nominerede til Arbejdsmiljøprisen 2018 i kategorien ’Muskel- og skeletpåvirkninger’ med projekt ’Ergonomistafetten’. Indsatsen skal styrke de gode ergonomiske vaner på arbejdspladser inden for kerneområdet ’Læring – børn og unge’. Det dækker 745 medarbejdere.
  • Der er udvalgt 13 forskellige arbejdssituationer – på baggrund af input fra arbejdsmiljøgrupperne – der er beskrevet i en mappe. Her er vejledning til, hvordan man observerer, hvad man skal fokusere på og fif og forslag til forbedringer.
  • Medarbejderne observerer hinandens arbejdssituationer på skift. Det kan ske i hold på 5 til 8. Refleksioner, stikord til læring og forslag til forbedringer af det ergonomiske arbejdsmiljø bliver efterfølgende noteret ned i et logbogsskema.

Kilder: arbejdsmiljoprisen.dk og arbejdsmiljøkonsulent Tanja Hinge White

– Det er nødvendigt med sådan en kulturforandring, da der ikke er noget hurtigt fix til at forhindre fysisk nedslidning på den lange bane. Baggrunden for stafetten er kort fortalt, at vi har medarbejdere, der har et fysisk hårdt arbejde, og at vi vil forebygge muskel- og skeletbesvær (se boks).

I forbindelse med stafetten fører medarbejderne deres observationer og refleksioner ind i en såkaldt logbog. Den bruger arbejdsmiljøgruppen til at følge op på de udfordringer, der er blevet peget på.

– Resultatet kan blive, at der indkøbes flere skamler til garderoben, siger hun og tilføjer, at stafetten slutter, når alle medarbejdere har været igennem et forløb. 

Dækker alle aldersgrupper

Indsatsen dækker både yngre og ældre medarbejdere. Og i forhold til de unge, er der et vigtigt fokus, fordi ergonomi ifølge Tanja Hinge White eksempelvis ikke altid er en del af pædagogernes uddannelsespensum.

– Det er vigtigt at sætte ind så tidligt som muligt, hvis medarbejderne skal holde til et langt arbejdsliv uden fysiske skavanker. Vi får mange unge medarbejdere fx pædagogmedhjælpere. De har kræfter til at svinge børnene rundt i luften og tumle med dem. Men hvis de skal holde til pensionsalderen, bliver de nødt til at få gode arbejdsvaner indarbejdet fra begyndelsen. Og det er den her stafet i høj grad med til at introducere dem til som en del af deres oplæring, siger hun.

Den ældre del af personalet, som måske arbejder lidt vel vanemæssigt, forsøger stafetten at indfange ved at erindre om, at kerneopgaven foreskriver, at de skal sikre udviklingen af børnenes motorik.

– Det sker blandt andet, hvis de lærer børn selv at kravle op i barnevognen eller på puslebordet. Og det giver så den store bonus, at nedslidningen reduceres, og gamle smerter forhåbentlig kan holdes i ave. Jeg tror også, at de bliver motiveret, fordi de selv udvælger en af de arbejdssituationer fra materialet, som de ønsker at få feedback på. Valget falder formentlig på den situation, der byder på de fleste udfordringer, og det er i sig selv med til at motivere, slutter hun.   

Forfatter: Birgit Bruun Christensen
Magasinet Arbejdsmiljø: 6-7 2018