Allerede abonnent?

Nyheder

Flere arbejdspladser ringer til Giftlinjen

Arbejdspladserne henvender sig i stigende grad til Giftlinjen. Opkaldene handler om alt fra afkalkning af kaffemaskiner til livsfarlige svovlbrinteforgiftninger.

Når medarbejdere og ledere er bange for, at de eller andre på arbejdspladsen har været udsat for noget giftigt, ringer de i stigende grad til Giftlinjen (se boks) for at få råd og vejledning.
I 2017 modtog sygeplejersker og læger på Giftlinjen næsten 900 opkald fra arbejdspladser.
Året før - i 2016 - fik de lidt mere end 700 opkald. I 2006, da telefonlinjen blev oprettet,
var der kun lidt mere end 250 arbejdspladser, der ringede. Det viser en ny opgørelse fra Giftlinjen.
Henvendelserne kommer især fra industri og håndværksfagene, men der er også en del opkald fra kontorarbejdspladser samt nogle opkald fra landbruget.

– Det, folk hyppigst ringer om, er, at en på jobbet har afkalket kaffemaskinen, og så er de andre usikre på, om de kan bruge den.
Vi får også omkring hundrede henvendelser om året fra ansatte, der arbejder med kemi – her kan det handle om, at en ansat har fået kemikalier i øjet.
I dag havde vi en henvendelse, hvor en svejserelektrode var smuttet og havde sat sig fast i låret. Personen, der ringede, var i tvivl om, der var uran i svejserelektroden, og om han risikerede en forgiftning, siger Niels Erik Ebbehøj, der er speciallæge i arbejdsmedicin og rådgiver i Giftlinjen.

Alvorlige forgiftninger

Ved omkring en tredjedel af opkaldene er der ingen helbredsrisiko, og ved en tredjedel er der begrænsede symptomer, forklarer Niels Erik Ebbehøj.
Men selvom der oftest ikke er grund til større bekymring, får Giftlinjen også de meget alvorlige opkald.

– Vi får hvert år opkald om livstruende, arbejdsrelaterede forgiftninger. Det kan handle om svovlbrinte i lasten på en fiskekutter eller i en gylletank.
Eller om kulilteforgiftninger – eksempelvis hvis der opstår brand, eller en motor kører et sted med dårlig udluftning.
Vi får også henvendelser, der foregår i laboratoriesammenhænge;
i år har vi fået et opkald om en eksplosion i en affaldsbeholder, hvor en laborant
blev alvorligt syg, siger Niels Erik Ebbehøj og tilføjer:
– Der er også en del opkald om bekæmpelsesmidler – enten om bekæmpelse af ukrudt i landbruget eller skadedyrsbekæmpelse i private hjem. Generelt har arbejdspladserne godt styr på det, men indimellem er der nogle klamphuggere.

Reklame og sikkerhedsdatablade 

Det er ikke kun de arbejdsrelaterede opkald, som Giftlinjen får flere af.
Også opkaldene fra private hjem er steget, og samlet set er der flest af disse. I 2016 havde Giftlinjen i alt 27.710 opkald, dette tal steg i 2017 til 28.731 opkald.

– Årsagen til, at vi får flere opkald, handler generelt om reklame; flere kender linjen, og vi er bedre til at komme ud over rampen.
Derudover skriver mange virksomheder i dag i sikkerhedsdatabladene, at Giftlinjen er det akutnummer, man kan ringe til, hvis der opstår problemer med produktet.
Måske er der også en tendens til, at vi bekymrer os mere, og derfor er hurtigere til at ringe, men det er svært at sige, forklarer Niels Erik Ebbehøj.

 

Alle kan ringe til Giftlinjen

Giftlinjen er en landsækkende telefonrådgivning, hvor alle kan få direkte råd og hjælp i tilfælde af forgiftning.
Sygeplejersker og læger, der er særligt uddannede inden for forgiftning,
sidder klar ved telefonerne døgnet rundt. Når folk ringer til Giftlinjen, handler det fx om farlig kemi, svampe og bær, madforgiftning eller stik og bid.

Læs mere om Giftlinjen: www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen

Køb abonnement til Magasinet Arbejdsmiljø

Med et abonnement på Magasinet Arbejdsmiljø får du 11 blade om året samt fuld adgang til mitarbejdsmiljø.dk med indhold, der er tilpasset dig og dine behov.

Køb abonnement
Forfatter: Ida Marie Winge
Magasinet Arbejdsmiljø: No. 4 2018