Allerede abonnent?

Tema

Fusionen blev en aha­oplevelse

Fællesskab med kollegerne og bedre service til borgerne. Det blev resultatet af en vellykket fusion i Myndigheds­afdelingen Voksen­­handicap i Aarhus, hvor medarbejderne blev inddraget fra begyndelsen.
Forfatter: Marianne Troelsen Skou
Magasinet Arbejdsmiljø: No. 5 2013