Allerede abonnent?

Nyheder

Fysisk krævende arbejde påvirker ældres helbred mere end yngres

Er man ældre og har fysisk krævende arbejde, er der en højere risiko for et forringet fremtidigt helbred. Det viser resultater af et nyt studie.

Fysisk krævende arbejdsstillinger, ensidigt gentaget arbejde og tunge løft på jobbet betyder, at ældre medarbejdere har en øget risiko for at få et dårligere helbred end yngre medarbejdere med samme type arbejde. Det viser resultater af et nyt studie udført af en gruppe forskere fra Danmark og Tyskland.

Forskerne har i undersøgelsen analyseret spørgeskemasvar fra 5.204 medarbejdere indsamlet med fem års mellemrum fra 1990 til 2005 for at undersøge, hvilken rolle medarbejdernes alder spiller for deres fremtidige helbred, når de har høje fysisk krævende job.

Arbejdet er ikke tilpasset alder

Resultaterne af studiet kan tyde på, at fysisk krævende arbejde i nogle mandsdominerede jobs, er tilrettelagt i forhold til de ansattes alder. Derimod ser det ikke ud til at forholde sig sådan i kvindedominerede jobs, som fx rengøring og ældrepleje. I kvindefagene er andelen med fysisk krævende arbejdsstillinger lige høj, uanset om man er yngre, midaldrende eller ældre (se faktaboksen nedenfor).

Forskerne peger på, at det er stadigt mere nødvendigt at have en dokumenteret viden om alderens betydning for arbejde og helbred. Det skyldes, at vi som befolkning bliver stadig ældre, og at der derfor er behov for, at flere ældre medarbejdere bliver længere på arbejdsmarkedet end tidligere.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

Fysisk krævende arbejdsstillinger i forskellige aldersgrupper

Så mange oplyste, at de havde fysisk krævende arbejdsstillinger:

Mænd

44 procent af de 18-32 årige

30 procent af de 33-43 årige

24 procent af de 44-59 årige.

Kvinder

Ca. 30 procent af kvinderne i alle aldersgrupper.

Studiet er foregået i et samarbejde Arbejdsmiljøinstituttet – BAuA – Tyskland Wuppertals Universitet, Tyskland Københavns Universitet Syddansk Universitet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Køb abonnement til Magasinet Arbejdsmiljø

Med et abonnement på Magasinet Arbejdsmiljø får du 8 blade om året samt fuld adgang til mitarbejdsmiljø.dk med indhold, der er tilpasset dig og dine behov.

Køb abonnement

Vigtigt at dokumentere viden

På den ene side forekommer resultaterne indlysende, da medarbejdere oppe i årene generelt har mindre muskelstyrke og kondition til at håndtere et fysisk krævende job end yngre. På den anden side er det stort set ikke undersøgt videnskabeligt:

– Vores viden om arbejde, alder og helbred er præget af mangelfuld forskning. Som det er i dag, bliver det fysiske arbejde ikke tilpasset folks alder i en række jobs, primært kvindejobs, og det er et problem, da dette studie viser, at ældre medarbejdere er særligt udsatte for at få et ringere helbred, når de har et fysisk krævende arbejde. Det bliver ekstra aktuelt, fordi samfundet har behov for, at flere bliver længere på arbejdsmarkedet, også i de fysisk krævende jobs, siger professor Andreas Holtermann fra NFA.

Man skal holde til pensionsalderen

De medarbejdere, som forskerne fulgte, bestod af en gruppe af tilfældigt udvalgte danske lønmodtagere, som alle ved undersøgelsens start oplyste, at de havde et godt helbred:

– Artiklens resultater tyder på, at det er vigtigt at tilrettelægge det fysiske arbejde efter alder. Det er vigtigt, fordi medarbejdere i manuelle jobs med fysisk krævende arbejde skal have mulighed for at have et langt og godt arbejdsliv helt til pensionsalderen. Særligt kvinder med manuelt arbejde ser ud til at have et behov, siger Andreas Holtermann.

Forfatter: Hanna Sigga Madslund
Magasinet Arbejdsmiljø: No. 2 2018
Find artikler med samme emneord