Allerede abonnent?

Gode Råd

Gode råd til arbejdspladser med kronisk syge medarbejdere

Det kan du/I gøre som arbejdsplads, kollega og kronisk syg medarbejder

Arbejdsplads

Tæt kontakt

En tæt dialog med den kronisk syge giver føling med, hvad medarbejderen kan klare, og hvad der kan være en udfordring. Det hjælper til at få det optimale ud af medarbejderens kompetencer.

Vær åben

Skab et miljø, hvor man kan tale åbent om de udfordringer, der måtte være. Sørg for, at hele medarbejdergruppen ved, hvilke vilkår deres kronisk syge kollega arbejder under. Orientér gerne – i samarbejde med den kronisk syge – om sygdommens karakter, fx at den kan variere i intensitet. Så kan kollegaerne blive klædt på til, hvordan de skal forholde sig.

Fleksible arbejdstider 

Det kan være til stor gavn med en aftale om, at man gerne må tilrettelægge mødetid og pauser, så det passer med ens sygdom, så længe man får løst sine opgaver. Da kroniske sygdomme kan variere i intensitet, kan behovet for fleksibilitet gå op og ned.

Hjemmearbejde

Hvis jobtype og opgaver tillader det, kan det være en hjælp at have mulighed for at arbejde hjemmefra. Det gør det nemmere at planlægge dagen, fx i forhold til særlig kost eller ekstra hvile.

Aftaler om møder

Er medarbejderen ansat på deltid, kan møder fylde en stor del af den tid, der er til rådighed. Lav aftaler om, hvor meget møder, sociale arrangementer osv. skal fylde i den samlede arbejdstid.

Vær afslappet

For kronisk syge kan arbejdspladsen være et vigtigt sted, hvor de kan føle sig normale. Vær afslappet omkring medarbejderen og vis tillid til, at vedkommende kan udføre sine opgaver, selvom det måske sker på andre tidspunkter.

Køb abonnement til Magasinet Arbejdsmiljø

Med et abonnement på Magasinet Arbejdsmiljø får du 11 blade om året samt fuld adgang til mitarbejdsmiljø.dk med indhold, der er tilpasset dig og dine behov.

Køb abonnement

Kollega

Aftaler om støtte

Spørg ind til, hvad din kronisk syge kollega har brug for. Er der noget, du fast kan hjælpe med? Eller skal du hellere spørge, når du kan se, at din gigtramte kollega fx har svært ved at åbne pakken med kopipapir? Nogle mennesker kan ikke fordrage misforstået hensyn, derfor er det en god ide med klare aftaler, og du må gerne stille krav til din kollega om at være tydelig om sine behov.

Vær en almindelig kollega

Det er rart for en kronisk syg at få lov til at være andet end sin sygdom og kunne tale om dagligdags ting over frokosten. Vær afslappet omkring kollegaen og tag ikke ekstra hensyn udover dem, I har talt om.

Kronisk syg

Vær åben

Vær åben om, hvad du har brug for i hverdagen og hav tillid til, at din leder og kollegaer gerne vil støtte dig. De kan ikke nødvendigvis regne ud, hvornår du har brug for en hjælpende hånd eller ekstra hvile, så sig tydeligt, hvis du fx har brug for at gå hjem eller for, at nogen tager over for dig. 

Brug din forening

Mange patientforeninger har socialrådgivere, som kan hjælpe dig til at få en afklaring af din situation og finde løsninger, uanset om det handler om at tage en vigtig snak med din leder eller ansøge om hjælpemidler eller en støtteordning på arbejdspladsen. Jo tidligere i forløbet du får hjælp, desto bedre.

Kilder:

Lisbeth Ørtenblad, DEFACTUM, Mette Bryde Lind, Gigtforeningen og Maria Bille Høeg, Dansk Arbejdsgiverforening

Forfatter: Sarah Kirkemoe Galán
Magasinet Arbejdsmiljø: No. 3 2018
Find artikler med samme emneord