Allerede abonnent?

Kemi fylder meget på de arbejdsmedicinske klinikker

Mere end 20 procent af henvendelserne til de arbejdsmedicinske klinikker drejer sig om kemi. Det er især hud, luftvejs- og kræftsygdomme, som danskerne kommer med.

Når der er mistanke om, at en sygdom skyldes arbejdet, bliver man henvist til de arbejdsmedicinske klinikker.

Ud af de omkring 10.000 henvendelser klinikkerne får om året, handler 20-25 procent om kemi. Det vurderer de arbejdsmedicinske klinikker ifølge en rundspørge, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har foretaget.

– Kemi vedrører stadig medarbejdere på de danske arbejdspladser, og der er fortsat en høj grad af forebyggelsespotentiale. Eksempelvis er det ikke lykkedes os at knække kurven af arbejdsbetingende hudlidelser, siger Ole Carstensen, der er formand for Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin og overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

Fra min hverdag er der ikk enoget, der tyder på, at der kommer færre patienter med kemiske arbejdsmiljøproblemer. Kemi er langt fra fortid.

Henrik Koldstad, professor og arbejdsmediciner

På Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning er der de seneste fire år sket en stigning i antallet af henvendelser om arbejdsbetinget kræft, og siden 2008/2009 har der været en stigning i antallet af hudproblemer. Arbejdsmedicinerne ser dog ikke de samme alvorlige forgiftninger, som for 25 år siden, forklarer Ole Carstensen.

Køb abonnement til Magasinet Arbejdsmiljø

Med et abonnement på Magasinet Arbejdsmiljø får du 11 blade om året samt fuld adgang til mitarbejdsmiljø.dk med indhold, der er tilpasset dig og dine behov.

Køb abonnement

Bred vifte af sygdomme

– Når folk kommer til klinikkerne, handler det især om hud, luftveje eller kræft, men vi har også gravide, der har brug for at blive vejledt i, om det er sikkert at blive på arbejdet, siger han.

På Arbejdsmedicin – Aarhus Universitetshospital er det også primært hudlidelser, kræft og luftvejssygdomme, der fylder, fortæller Henrik Kolstad, der er professor og arbejdsmediciner.

 – Vi møder en bred vifte af sygdomme, som kan skyldes kemiske påvirkninger. Det kan være astma, eksem, allergi, kroniske lungesygdomme som KOL og lungefibrose eller kræftformer som især lunge og hudkræft, men også blære- og blodkræft, siger han og tilføjer:

– Vi ser også patienter med sygehistorier, som tyder på en kemisk årsag i arbejdsmiljøet, men hvor der er begrænset videnskabelig dokumentation. Det inspirerer til videnskabelige undersøgelser. Vi undersøger nu, om indånding af kvartsstøv kan forårsage leddegigt og andre gigtsygdomme.

Henrik Kolstad har arbejdet som arbejdsmediciner i 30 år og oplever, at antallet af henvendelser om kemiske påvirkninger i arbejdet har ligget nogenlunde stabilt igennem den periode. 

– Fra min hverdag er der ikke noget, der tyder på, at der kommer færre patienter med kemiske arbejdsmiljøproblemer. Kemi er langt fra fortid. Patienterne kommer fra mange forskellige brancher og fag, eksempelvis plast- eller metalindustrien og sundhedssektoren, og det er både patienter med korte, mellemlange og lange uddannelser, siger han

Forfatter: Ida Marie Winge
Magasinet Arbejdsmiljø: No. 3 2018
Find artikler med samme emneord