Allerede abonnent?

Nyheder

Konditionstræning er godt for hjerterytmen

Konditionstræning på arbejdspladsen forbedrer hjertets evne til at variere hjerterytmen. Dette ses særligt under arbejdet, hvor pulsbelastningen er størst. I fritiden er der også en gavnlig effekt. Det viser et studie blandt 116 rengøringsassistenter.

Når man konditionstræner, eksempelvis ved intervalløb eller fodbold, får man pulsen op, og det forbedrer hjertets evne til at variere hjerterytmen og sænke blodtrykket. Tilsammen øger man dermed ens generelle hjerte-kar-sundhed. Derfor anbefaler læger, at man konditionstræner for at forebygge risikoen for at få hjerte-kar-sygdom. 

På den baggrund gennemførte forskere et forsøg, hvor de fik en gruppe frivillige rengøringsassistenter til at konditionstræne på arbejdet i en periode på fire måneder. Rengøringsassistenterne blev valgt til forsøget, fordi de som jobgruppe betragtet har relativt høje, fysiske arbejdskrav og nedsat hjerte-kar-sundhed. Forskerne ville derfor undersøge, om fast konditionstræning over en længere periode ville forbedre rengøringsassistenternes hjerte-kar-sundhed, i dette tilfælde målt ved hjertets evne til at variere hjerterytmen.

To gange 30 minutter om ugen

116 frivillige rengøringsassistenter blev tilfældigt inddelt i to grupper. Den ene gruppe konditionstrænede, mens den anden gruppe fungerede som sammenligningsgruppe. I løbet af de fire måneder, som forsøget varede, gennemførte rengøringsassistenterne to gange 30 minutters træning om ugen under ledelse af en professionel træner. 

Kroppens regulering af pulsen

Når pulsslagene varierer meget, er det godt, mens en lav variation i hjerterytmen har vist sig at øge risikoen for hjerte-kar-sygdom og tidligere død.

Forskerne målte rengøringsassistenternes puls og deres fysiske aktivitet i løbet af døgnet, både ved undersøgelsens start, før træningen gik i gang og fire måneder senere. Variationen i hjerterytmen blev målt i løbet af arbejdsdagen, i fritiden og under søvn. 

Træning på jobbet gjorde godt

Resultaterne viser, at den gruppe rengøringsassistenter, som konditionstrænede to gange 30 minutter om ugen på arbejdet, forbedrede deres hjerte-kar-sundhed i forhold til sammenligningsgruppen, målt ved hjertets evne til at variere hjerterytmen. Forbedringen skete både under arbejdet, hvor pulsbelastningen er størst, og i fritiden, hvor der også var en gavnlig effekt. 

Resultaterne bidrager til den viden, forskerne i forvejen har om, at det er godt for rengøringsassistenter at forbedre deres kondition ved at konditionstræne på arbejdspladsen: 

– Ved at konditionstræne på arbejdspladsen forbedrer rengøringsassistenterne både kondition og hjerte-kar-sundhed, og dermed nedsættes risikoen for hjerte-kar-sygdom. Det er vigtigt, fordi vi fra tidligere undersøgelser ved, at mange rengøringsassistenter både har en dårlig kondition og en høj forekomst af hjerte-kar-sygdom, eksempelvis forhøjet blodtryk, i forhold til andre jobgrupper i Danmark, siger forsker Mette Korshøj fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som har gennemført undersøgelsen som en del af sit ph.d.-studie.

Mindre risiko for at dø

Et tilbageværende spørgsmål er dog, hvordan det kan være, at konditionstræningen ikke havde nogen effekt på variationen i hjerterytmen under søvn:

– Når konditionstræningen ikke har en effekt på variationen i hjerterytmen under søvn, kan det skyldes, at rengøringsassistenterne ikke har mulighed for at hvile nok og genopbygge kroppen mellem arbejdsdagene. Det er vigtigt, når man har hårdt fysisk arbejde, da hvile og genopbygning af kroppen bidrager til at forebygge nedslidning. Desuden kan den manglende effekt under søvn skyldes, at rengøringsassistenterne fortsat har en høj arbejdsbelastning trods den forbedrede kondition. Men det vigtigste er, at konditionstræningen i dette studie bidrager til overordnet at sænke risikoen for hjerte-kar-sygdom, slutter Mette Korshøj.

Kilder: Hallman DM, Holtermann A, Søgaard K, Krustrup P, Kristiansen J & Korshøj M. Effect of an aerobic exercise intervention on cardiac autonomic regulation: A worksite RCT among cleaners. Physiology & Behavior 169 (2017) 90-97. DOI:10.1016/j.physbeh.2016.11031. 

Læs mere på jobogkrop.dk

Køb abonnement til Magasinet Arbejdsmiljø

Med et abonnement på Magasinet Arbejdsmiljø får du 8 blade om året samt fuld adgang til mitarbejdsmiljø.dk med indhold, der er tilpasset dig og dine behov.

Køb abonnement
Forfatter: Hanna Sigga Madslund
Magasinet Arbejdsmiljø: No. 3 2017
Find artikler med samme emneord
Se relevante leverandører