Allerede abonnent?

Nyheder

Kvinder har forøget risiko for skader i håndleddet

Belastende og gentagne bevægelser kan give svære skader. Et nyt studie konstaterer, at kvindelige malere er udsatte for en særlig håndledsskade. Forskere bag undersøgelsen vurderer, at forebyggelse kan have stor effekt.

Blandt malere har det længe været kendt, at kvinder oftere melder om skader i arme og skuldre end mænd. Men man vidste ikke, om det skyldes, at kvinder er bedre til at mærke og melde skader, eller om arbejdet belaster dem mere. En ny stor undersøgelse fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital viser nu, at flere kvinder end mænd i malerfaget får skader ved samme belastning.

Skader i håndleddet

Malerfaget anses typisk ikke for særligt fysisk belastende, og kvinder og mænd udfører ofte de samme typer opgaver med samme belastning. Men da mænd i gennemsnit er 50-70 procent stærkere end kvinder, vil kvinder bruge relativt flere kræfter på opgaverne. Tesen bag undersøgelsen er, at dette fører til flere belastningsskader.

Forskerne fra Bispebjerg Hospital har specifikt undersøgt for karpaltunnelsyndrom (KTS), der er en skade ved håndleddet. Leder af undersøgelsen, overlæge og ph.d. Jane Frølund Thomsen, siger:

– Kvinder har som udgangspunkt tre-fire gange flere tilfælde af KTS sammenlignet med mænd. Vi kan også konstatere, at forekomsten af KTS stiger mere for kvinder end for mænd ved stigende belastning.

Knap 5.000 malere svarede på en spørgeskemaundersøgelse, og en gruppe mandlige og kvindelige malere fik målt deres bevægelser og muskelkraft under en hel dags arbejde. Undersøgelsen viste, at der ikke er stor forskel på fordeling af arbejdsopgaverne eller måden, de løses på.

Forskernes undersøgelser er sammenholdt med tal om sygdomstilfælde fra Landspatientregistret og Sygesikringsregistret.

– Det er et ret sikkert resultat, vi har med denne undersøgelse og dermed et godt afsæt for at snakke forebyggelse, siger Jane Frølund Thomsen.

Artiklen fortsætter under faktaboksen.

Belastninger hos malerne

  • 4.957 bygningsmalere besvarede et spørgeskema om bl.a. opgavefordeling og tidsforbrug.
  • 25 mandlige og 25 kvindelige bygningsmalere fik målt muskelbrug og -belastning (EMG, gonio- og inklinometri) under ni typiske standardiserede maleropgaver.
  • Registerbaseret undersøgelse af betydningen af gentagne bevægelser for udviklingen af KTS vha. patientregistre.
  • Samtidig fik 30 andre faggrupper også målt muskelbrug og -belastning og blev undersøgt for KTS og andre håndledsskader.
  • Heldagsmålinger af muskelbrug og -belastning (gonio- og inklinometri) inden for 31 faggrupper.
  • Registerbaseret undersøgelse af betydningen af gentagne bevægelser i hånden i forhold til udviklingen af KTS inden for 31 faggrupper.
  • Registerbaseret undersøgelse af betydningen af gentagne bevægelser i hånden i forhold til andre  åndledslidelser (rodledsartrose, springfinger og Dupuytrens kontraktur) inden for 31 faggrupper.
Køb abonnement til Magasinet Arbejdsmiljø

Med et abonnement på Magasinet Arbejdsmiljø får du 8 blade om året samt fuld adgang til mitarbejdsmiljø.dk med indhold, der er tilpasset dig og dine behov.

Køb abonnement

Forebyg med variation

For at undgå KTS og lignende belastningsskader er det vigtigt at skabe variation i arbejdet, så man undgår de mange gentagne bevægelser. Der er endnu ikke forsket i, hvilken forebyggelse, der vil virke bedst mod KTS, men Jane Frølund Thomsen forventer, at det er forskellen i mænds og kvinders styrke, der spiller ind, og at styrketræning derfor kan forventes at gøre en forskel for kvinderne. Men hun understreger, at der endnu ikke er forskningsmæssigt belæg for dette.

Forskerne vil nu gå videre med de nye resultater og undersøge for andre skader i arme og skuldre.

Læs mere om smerter i muskler og led på: jobogkrop.dk

Baggrund for undersøgelsen

Undersøgelsen var finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og var et samarbejde mellem Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, Avdelingen för Arbets- och Miljömedicin i Lund og Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Panuminstituttet.

Læs rapporten Årsager til kønsforskelle i udviklingen af bevægeapparatslidelser.

Forfatter: Jens Kristian Kisbye Dreyer
Magasinet Arbejdsmiljø: No. 2 2018
Find artikler med samme emneord