Allerede abonnent?

Interview

Man skal elske sin kerneopgave og have gode relationer

Engagement er en vigtig komponent, når det gælder psykisk arbejdsmiljø, mener arbejdsmarkedsforsker Tage Søndergaard Kristensen. Og i stedet for altid at tale om, hvor vigtigt det er at trives, skal man hellere fokusere på andre ting; nemlig kerneopgaven og de sociale relationer på arbejdspladsen.

Tage Søndergaard Kristensen

er tidligere professor og driver virksomheden Task-Consult.

Han er en af Danmarks førende eksperter i trivselsmålinger og psykisk arbejdsmiljø. 

Han er blandt andet ophavsmand til en spørgeskemaundersøgelse (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) om psykisk arbejdsmiljø, som er et af de mest udbredte og anvendes i mere end 30 lande.

I de seneste fem år har Tage Søndergaard Kristensen arbejdet med social og professionel kapital på skoleområdet. Her er 150 skoler, gymnasier og erhvervsskoler blevet kortlagt med fokus på kvalitet i kerneopgaven og på relationerne i de professionelle læringsfællesskaber.

Tage Søndergaard Kristensen har det lange lys på, når det gælder arbejdsmiljøet. Han bliver 75 år i maj 2018 og har et cv på 107 sider, som er fyldt med videnskabelige artikler i internationale og nationale tidsskrifter, forelæsninger, møder og priser. Det psykiske arbejdsmiljø har været genstand for hans forskning, og han er stadig aktiv, blandt andet i internationale forskningssammenhænge og i et stort projekt for gymnasielærerne.

Tage Søndergaard Kristensen ser med bekymring på de mange målinger og initiativer, der bliver sat i verden med det formål at øge medarbejdernes trivsel. 

Trivsel er ikke et mål

– Man øger ikke trivslen på arbejdspladsen ved at have øget trivsel som mål for de indsatser, man sætter i gang, konstaterer han og tilføjer:

– Det er fint at trives. Det er der ingen, der sætter spørgsmålstegn ved. Spørgsmålet er, hvordan vi øger trivslen. Det er der, folk går forkert i byen!

Er det ikke lidt som hønen og ægget? Hvem kom først? Når du siger, at det er godt at trives, men det er ikke det, der skal fokuseres på?

– Det er en fordrejet opfattelse af, hvad der er formålet med vores arbejdspladser, når man fokuserer på de ansattes trivsel og gennemfører målinger og initiativer, der har til formål at øge trivsel. 

Det er penge kastet ud af vinduet med de mange medarbejdertilfredshedsundersøgelser og “psykiske APV´er”, mener han og nævner tre helt afgørende problemer:

– For det første har de fleste trivselsundersøgelser meget lav kvalitet. De er uoverskuelige, dårligt gennemført og giver i reglen misvisende og uoverskuelige resultater, hævder han.

– For det andet slipper energien som regel op, når man har udformet handlingsplanen. Den forbliver ofte netop en plan, og dem er der mange af ude på arbejdspladserne – især i den offentlige sektor!

 – Og for det tredje viser både forskningen og erfaringen, at selv om man gør, hvad man kan for at realisere handlingsplanerne, så øger man ikke trivslen. Sagen er, at man i stedet skal have fat i de helt grundlæggende faktorer, der giver trivsel.

Relationer

En arbejdsplads er en arbejdsplads og ikke en familie eller en venneklub. Derfor skal relationerne være bygget på respekt og anerkendelse.

– Anerkendelse handler ikke om at rose hinanden. At rose uden grund kalder man skamros, og det er udtryk for det modsatte af anerkendelse, siger Tage Søndergaard Kristensen.

– Anerkendelse handler om at blive set og behandlet som den, man er, og det indebærer, at man har krav på både fortjent ros og fortjent kritik. Vi skal kunne tale om dårlig kvalitet og lære af vores fejl.

Kerneopgaven

Kerneopgaven er ikke noget, man skal “finde hen til”, men noget som alle på arbejdspladsen skal kende og manøvrere efter.

– Det er ikke de ansatte, der skal bestemme, hvad kerneopgaven er. Men de skal kende den og arbejde på at løse den hver eneste dag.

Mange kan ikke formulere, hvad deres kerneopgave er. Alligevel løser de den med stor kvalitet. Det gælder for eksempel rigtigt mange pædagoger, lærere og sygeplejersker, mener Tage Søndergaard Kristensen.

– Hvis man løser kerneopgaven med høj kvalitet, giver det stolthed engagement og arbejdsglæde, siger han og understreger, at man ikke skal fokusere på, at de ansatte skal trives:

– Jo mere man gør sig selv til målet, jo længere fjerner man sig nemlig fra sin kerneopgave, som går ud på at sætte borgeren eller kunden i centrum.

Velmenende værktøjer uden effekt

– Hele området er præget af smarte pjecer, værktøjer, koncepter og kampagner, som hele tiden sættes i gang af velmenende mennesker, der lever af det, men ikke kan demonstrere nogen effekt af det, de går og laver. Og for at holde gryden i kog, kommer der hele tiden nye koncepter og værktøjer på banen, mens andre bliver glemt, siger Tage Søndergaard Kristensen og nævner anerkendende tilgang og positiv psykologi, teori u og girafsproget, som metoder, der er gået i glemmebogen. Det samme gælder CAT-modellen, som forskerne havde meget fokus på for nogle år siden, tilføjer han.

Jeg får det skidt, når jeg tænker på, hvor meget tid man spilder med den slags - især i den offentlige sektor, hvor man mangler tid.

Tage Søndergaard Kristensen, arbejdsmarkedsforsker

– Og godt det samme. Jeg får det skidt, når jeg tænker på, hvor meget tid man spilder med den slags – især i den offentlige sektor, hvor man mangler tid, tilføjer han.

Køb abonnement til Magasinet Arbejdsmiljø

Med et abonnement på Magasinet Arbejdsmiljø får du 11 blade om året samt fuld adgang til mitarbejdsmiljø.dk med indhold, der er tilpasset dig og dine behov.

Køb abonnement

Gode relationer

Trivsel på arbejdspladsen udspringer først og fremmest af to ting, mener Tage Søndergaard Kristensen:

– For det første, at der er gode relationer, det vil sige, at der er gensidig respekt og anerkendelse. Og det gælder alle tre former for relationer; mellem kolleger, mellem ansatte og ledelsen og mellem de ansatte og kunderne/borgerne.

For det andet, at der er en meningsfuld kerneopgave, som man løser med høj kvalitet. At man gør en forskel.

– Har man disse to ting, så er man glad og stolt over sit arbejde. Længere er den ikke, konstaterer Tage Søndergaard Kristensen med et fast blik og en mund, der ikke kan undlade at bryde ud i antydningen af et smil.

– Vi har heldigvis et begreb, der omfatter begge dele, nemlig virksomhedens sociale kapital. Arbejdspladser med høj social kapital har både gode relationer og høj kvalitet i kerneopgaven, så her har vi opskriften på trivsel i meget høj form.

Mange får ikke i pose og sæk

Man er superheldig, hvis man har både gode relationer og en meningsfuld kerneopgave på sit arbejde. Men mange har kun den ene af delene, mener Tage Søndergaard Kristensen.

– Min pointe er, at man er superheldig, hvis man har begge dele. Men det går også, hvis man kun har en af delene. Derimod er det skidt, hvis man hverken har gode relationer eller en meningsfuld kerneopgave. Så har man et reelt problem med trivslen på sin arbejdsplads.

Fra seks guldkorn til social kapital

Tage Søndergaard Kristensen er kendt for allerede i 1990´erne at have formuleret “de seks guldkorn”, som er opskriften på det gode job:

 1. Indflydelse
 2. Mening i arbejdet
 3. Forudsigelighed
 4. Social støtte
 5. Belønning
 6. Krav

Forskningen viser, ifølge Tage Søndergaard Kristensen, at virksomheder med høj social kapital har høj trivsel blandt de ansatte, høj kvalitet og produktivitet samt tilfredse borgere/kunder. Virksomhedens sociale kapital er defineret som en egenskab ved arbejdspladsen med tre vigtige komponenter:

 1. Tillid
 2. Retfærdighed
 3. Samarbejde

3 komponenter i ENGAGEMENT

Det er bedre at tale om engagement på arbejdspladsen end om trivsel, mener Tage Søndergaard Kristensen. Engagement findeler han i tre bestanddele:

 1. Dedikation, der handler om, at man elsker at gøre en forskel. 
 2. Absorption, som indebærer, at man fordyber sig og går op i kerneopgaven med liv og sjæl.
 3. Energi, at man er engageret i hele sit arbejdsliv uden at brænde ud.
Forfatter: Lene Stærbo
Magasinet Arbejdsmiljø: No. 3 2018
Find artikler med samme emneord