Allerede abonnent?

Nyheder

Mindre mobning på danske arbejdspladser

Mobning er fortsat en udfordring på danske arbejdspladser, men andelen af beskæftigede, som rapporterer at have været udsat for mobning, er faldet lidt fra 2016 til 2018.

Hver tiende lønmodtager (10,7 procent) på de danske arbejdspladser rapporterer, at de har været udsat for mobning, og hver fjerde lønmodtager (24,6 procent) rapporterer, at de har været vidne til mobning.

Det viser tal fra undersøgelsen, Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018 (AH), der blev offentliggjort i februar 2019.

Til sammenligning drejede det sig i 2016 om henholdsvis 11,8 og 27,6 procent. Andelen af lønmodtagere, der rapporterer, at de er blevet mobbet eller rapporterer, at de har været vidne til, at en kollega er blevet mobbet, er altså faldet i perioden fra 2016 til 2018.

Mobning præger alle

Og det ser ud til, at det godt kan betale sig at investere i at forebygge mobning. Jesper Kristiansen er seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Han peger på, at mobning kan have indflydelse på både sygefravær og fastholdelse af medarbejdere.

– Mobning fører til mistrivsel både hos den, der bliver mobbet, og ofte også hos de kolleger, som er vidner til mobningen. Det kan give et dårligt arbejdsmiljø i form af dårlig stemning og mistillid på arbejdspladsen, og det kan gå ud over medarbejdernes effektivitet og produktivitet. Det kan også øge sygefraværet og medføre, at medarbejdere hurtigere søger væk – alt sammen ting, der koster for arbejdspladsen og for de enkelte medarbejdere, siger Jesper Kristiansen.

Abonnement

Bliv medlem idag og se alle de mange fordele for dig og din virksomhed

Køb abonnement

Vidner har en vigtig rolle 

– Tallene fra AH 2018 viser endvidere, at der er mere end dobbelt så mange medarbejdere, der er vidne til mobning, som der er medarbejdere, der oplever selv at blive mobbet. Så der er altså langt flere, der bliver påvirket af mobning, end man umiddelbart tænker, siger Jesper Kristiansen og tilføjer, at kulturen spiller en væsentlig rolle, hvis vidner skal turde gribe ind. 

– Det er vigtigt, at kulturen på arbejdspladsen ’tillader’, at kolleger kan gribe ind, hvis de er vidne til konflikter og negative handlinger, som kan føre til egentlig mobning. Det skal være muligt at sige fra, uden at det bagefter går ud over en selv, forklarer Jesper Kristiansen.

Så mange svarede, at de havde været udsat for mobning på arbejdspladsen

I 2018 svarede 10,7 procent af deltagerne, at de havde været udsat for mobning på jobbet inden for de seneste 12 måneder. I 2016 var tallet 11,8 procent. Det svarer til, at der er sket et
statistisk signifikant fald siden 2016 i andelen af deltagere, der har været udsat for mobning.

Forfatter: Kirsten Rydahl
Magasinet Arbejdsmiljø: No. 4 2019
Find artikler med samme emneord