Allerede abonnent?

Tema

Mørtel kitter virksomheden sammen

Uanset om man sidder bag en computer eller arbejder på en byggeplads, så skal en pose mørtel huske medarbejderne på, hvorfor de er ansat i Øens Murerfirma. Det er en del af firmaets måde at pleje den sociale kapital på.

Der var engang … Og de levede lykkeligt til deres dages ende”. Sådan begynder og slutter mangt et godt eventyr. På samme måde er der lidt eventyr over Øens Murerfirma, som Jan Elving etablerede for 22 år siden. Han kom hjem fra udlandet uden hverken dyre lederkurser eller ledererfaring med i bagagen – men med stor lyst til at starte eget firma.

– Jeg indså hurtigt, at jeg var dybt afhængig af mine medarbejdere. Derfor besluttede jeg at indføre en flad ledelsesstruktur. Kort fortalt handler det om, at jeg inddrager og involverer medarbejderne i de bygge- og renoveringsopgaver, som vi løser, siger han.

Jeg indså hurtigt, at jeg var dybt afhængig af mine medarbejdere. Derfor besluttede jeg at indføre en flad ledelsesstruktur. Kort fortalt handler det om, at jeg 
inddrager og involverer med-arbejderne i de bygge- og reno-veringsopgaver, som vi løser.
Jan Elving, ejer af Øens Murerfirma

 

 

 

Den ledelsesstil har Jan Elving holdt fast i – og i dag ser han tilbage på 22 succesrige år. Det er dog først inden for de seneste år, at han er blevet klar over, at han med sin fremgangsmåde også vedligeholder virksomhedens sociale kapital. Begrebet dukkede op, da firmaet indgik i en undersøgelse fra Byggeriets Arbejdsgiverorganisation, der netop kortlagde social kapital i byggebranchen.

– Min erfaring er, at vejen til høj social kapital kommer af, at vi alle har fokus på kerneopgaven, og det gælder samtlige 200 medarbejdere – også kontorfolket. Da vi byggede nyt for nogle år siden, var det et krav til arkitekten, at der skulle være frit udsyn til lageret. Alle skulle have kig til en pose mørtel for på den måde at blive mindet om, hvad firmaet lever af, siger Jan Elving.

Som et kærlighedsforhold

Desuden er filosofien i virksomheden, at tilfredse medarbejdere skaber tilfredse kunder. Det handler ifølge Jan Elving om at skabe en kultur, hvor man udviser empati. Selv sammenligner han gerne social kapital med et kærlighedsforhold. 

– Hvis det skal fungere i op- og nedgangstider, så skal det plejes, siger han og fortæller, at da firmaet sidste år ansatte en administrerende direktør, var det et krav, at vedkommende først og fremmest havde empati.

– Han skulle værne om og pleje den kultur, vi har opbygget. Det handler blandt andet om at vise respekt og anerkendelse, siger han og tilføjer, at det både gælder fagligt og forhold af mere privat karakter.
Det bekræfter arbejdsmiljø- og byggeleder Christian Jørgensen. Han har foreløbig været i firmaet i ti år. 

– Det er ikke ualmindeligt, at vi fejrer både ti- og 15-års jubilæum, siger Christian Jørgensen, der især hæfter sig ved en meget opmærksom og lydhør ledelse. 

– Når jeg tænker Øens Murerfirma, tænker jeg mit eller vores firma. Den oplevelse tror jeg, at jeg deler med mange af mine kolleger. Det er vores og ikke kun ledelsens firma. Ledelsen lytter til os, og man har en følelse af, at vi er fælles om at skabe den succes, firmaet har opnået gennem årene, fortæller han.

Den flade struktur betyder også, at kommunikationen mellem medarbejdere og ledere og mellem medarbejdere og topledelse er meget ukompliceret. 

– Hvis folk har problemer, har brug for et godt råd, eller de får en god idé, så henvender de sig direkte, siger Christian Jørgensen.

Forfatter: Birgit Bruun Christensen
Magasinet Arbejdsmiljø: No. 8 2013