Allerede abonnent?

Love og regler

Rut-bøder skærpet

Lovændring har gjort en fordobling af bødestraffen mulig, hvis man i gentagelsestilfælde eller forsætlig eller ved grov uagtsomhed ikke foretager anmeldelse til RUT-registret.
Forfatter: Niels Erik Karkov
Magasinet Arbejdsmiljø: No. 4 2015
Find artikler med samme emneord
Se relevante leverandører