Allerede abonnent?

Gode Råd

Se seks tips til at bekæmpe kort sygefravær

Næsten halvdelen af sygefraværet i Danmark er kort sygefravær. For at få nedsat fraværsdagene gælder det bl.a. om at opbygge en ensartet systematik omkring indsatsen, så alle er med på, hvornår og hvordan der følges op på fravær. Det skriver videns- og netværkshuset Cabi. I seks videoer giver Cabis rådgiverteam hjælp til at forebygge kort sygefravær. Se videoerne på www.cabiweb.dk/korttidsfravaer/

Forfatter: Birgit Bruun Christensen
Magasinet Arbejdsmiljø: No. 12 2017