Allerede abonnent?

Seniorers tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

To grupper af seniorer trækker sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet.

De nedslidningstruede seniorer trækker sig tidligt tilbage, fordi de oplever en betydelig ubalance mellem høje arbejdskrav og begrænsede ressourcer, som gør det svært leve op til arbejdskravene. Gruppen omfatter arbejdstagere, som ofte har et fysisk krævende job, helbredsproblemer og ingen eller en kort uddannelse.

De ressourcefulde seniorer trækker sig tidligt tilbage, hvis arbejdet ikke opleves som tilstrækkeligt tilfredsstillende, meningsfyldt og værdsat.

Derfor trækker nedslidningstruede seniorer sig tilbage:

Dårligt arbejdsmiljø kan bidrage til tidlig tilbagetrækning. De mest veldokumenterede risikofaktorer er:

• arbejdsulykker

• helkropsvibrationer

• høje fysiske arbejdskrav (anstrengende arbejde, tunge løft, langvarigt stående arbejde)

• lav jobkontrol/lav indflydelse

• høje kvantitative krav (højt tempo, tidspres)

• lav jobtilfredshed

• lav støtte/anerkendelse fra nærmeste leder

• ingen/begrænsede muligheder for kompetenceudvikling

• konflikter, mobning og chikane på arbejdet

• aldersdiskrimination.

Kilde: ’Notat om fastholdelse af ældre arbejdstagere’, NFA. Læs mere på nfa.dk

Forfatter: Ida Marie Winge
Magasinet Arbejdsmiljø: 6-7 2018