Allerede abonnent?

Nyheder

Stress er en ledelsesopgave

En ny undersøgelse viser, at stort set alle ledere mener, at det er en del af deres opgave at håndtere stress blandt medarbejderne. Til gengæld er det ikke alle, der føler sig klædt på til opgaven – især unge og nyuddannede mangler erfaring.

95 procent af Ledernes medlemmer mener ifølge en nylig undersøgelse, at det er en vigtig del af ledelsesopgaven at håndtere stress blandt medarbejderne. Det er et tal, som ikke kommer bag på arbejdsmiljøchef i Lederne, Lars Andersen:

– Nej, det gør det ikke. Med det fokus, der har været på stress de sidste 10 år, så er det meget naturligt, at vores medlemmer ser det som en del af deres ledelsesopgave at håndtere stress hos deres ansatte.

Trods den store opbakning til at lederen tager hånd om stress, så viser undersøgelsen også, at kun knap hvert tredje medlem føler sig klædt på til opgaven. Således svarer i alt 71 procent, at de kun i mindre eller i nogen grad føler sig klædt på til at håndtere de problemer, der kan opstå i forbindelse med stress blandt deres medarbejdere.

Undersøgelsen giver selv en del af svaret på hvorfor – den viser nemlig, at erfaring med håndtering af stress har stor betydning for, om man føler sig klar til at hjælpe stressramte medarbejdere.

– I virkeligheden er det meget naturligt, at man som ung eller nyansat leder er lidt usikker på, hvordan man håndterer medarbejdere med stress. I de situationer er det vigtigt, at der er et godt beredskab på arbejdspladsen, for eksempel i form af en HR-afdeling eller en velfungerende arbejdsmiljøorganisation, som kan understøtte lederens indsats. Og på de små eller mindre virksomheder, hvor man ikke har en HR- eller personaleafdeling, kan man søge viden hos for eksempel Branchearbejdsmiljørådene eller bruge nogle af de kurser, som Lederne tilbyder, siger Lars
Andersen.

Berøringsangsten er væk 

Samtidig pointerer han, at det er vigtigt, at man har en organisatorisk tilgang til stress:

– Generelt kan man jo sige, at både årsagerne til stress og løsningerne skal findes mange steder. Derfor handler god stresshåndtering om, at man som leder forholder sig både til den enkelte medarbejder, til kollegerne, til ledelsen og til selve organisationen, siger Lars Andersen, og henviser til IGLO-modellen, som er udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (se boks).

– Ud over at man som leder selvfølgelig skal sætte ind overfor stress, når det opstår, så er forebyggelse mindst lige så vigtigt. Her gælder det om at spotte symptomer og sætte ind så tidligt som muligt i forløbet, understreger Lars Andersen og nævner, at det store fokus på stress og psykisk arbejdsmiljø de seneste 10 år heldigvis har nedbrudt mange af de tabuer, der tidligere har været:

– Generelt synes jeg, at virksomhederne er blevet meget bedre til at tale åbent om stress. Hvor man førhen ventede, til der lå en sygemelding, så har man i dag ikke den samme berøringsangst i forhold til at gribe tidligt ind, når problemerne begynder at vise sig.

IGLO-modellen

IGLO-modellen viser, at stress skal forstås og håndteres på fire niveauer:

• Individuelt (den enkelte medarbejder)
• Gruppemæssigt (kollegerne)
• Ledelsesmæssigt (den nærmeste leder)
• Organisatorisk (det øverste ledelsesniveau)

IGLO-tankegangen handler om, at det er et fælles ansvar for hele arbejdspladsen at sikre, at det psykiske arbejdsmiljø udvikles og forbedres.
 

Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

Forfatter: Vibeke Lou
Magasinet Arbejdsmiljø: No. 1 2016
Find artikler med samme emneord