Allerede abonnent?

Styrket samarbejde om forskning i reproduktion

Et nyt partnerskab skal styrke samarbejdet mellem forskere og organisationer med interesse for reproduktion, miljø og arbejdsmiljø. Partnerskabet hedder Københavns Arbejds- og Miljømedicinske Forskningscenter for Reproduktion (AMoRe).

Reproduktionsforskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital og Institut for Folkesundhedsvidenskab er gået sammen i Københavns Arbejds- og Miljømedicinske Forskningscenter for Reproduktion (AMoRe).

Partnerskabet ønsker blandt andet at styrke forskningen om, hvad arbejdsmiljøet betyder for reproduktionen. Det skal ske ved at udveksle viden, skabe fælles projekter og have fælles stemme til at gøre opmærksom på dette vigtige område.

Køb abonnement til Magasinet Arbejdsmiljø

Med et abonnement på Magasinet Arbejdsmiljø får du 8 blade om året samt fuld adgang til mitarbejdsmiljø.dk med indhold, der er tilpasset dig og dine behov.

Køb abonnement

– Vi forventer, at et tættere samarbejde og øget deling af viden og metoder vil kunne øge vores succes med at søge midler og dermed styrke forskningen og potentialet for at forebygge, forklarer seniorforsker Karin Sørig Hougaard.

Hun forsker i reproduktion ved NFA og er en af initiativtagerne til det nye forskningscenter.

En kæmpe opgave

Forskning i samspillet mellem arbejdsmiljø og reproduktion er et lille og fragmenteret forskningsområde både i Danmark og globalt. Området har kun cirka 50 år på bagen. Det er dermed også et relativt nyt interessefelt for forskning og myndigheder.

Selvom forskningen allerede har givet resultater, er der stadig mange udfordringer.

– Der er et utal af kemiske stoffer og kombinationer af dem, og der kommer hele tiden nye til. Det er en kæmpe opgave at teste dem tilstrækkeligt godt til at kunne dokumentere en eventuel effekt. I de senere år er man desuden blevet opmærksom på en række potentielle langtidseffekter, hvis man bliver eksponeret under graviditeten, forklarer Karin Sørig Hougaard.

Derudover er en række ikke-kemiske påvirkninger i arbejdsmiljøet mistænkt for at kunne påvirke graviditetens forløb og fostrets udvikling. Det gælder for eksempel natarbejde, stress, tunge løft og støj.

Kradset i overfladen

Undersøgelser, som NFA har gennemført og deltaget i, bekræfter, at meget forskellige faktorer i arbejdsmiljøet har betydning både for vores fertilitet, forløbet af en graviditet og den gravides muligheder for at passe sit arbejde.

– Vi kan se, at nogle faktorer i arbejdsmiljøet har betydning for vores reproduktion på forskellig måde, men vi kender ikke de underliggende virkningsmekanismer og årsagssammenhænge. Vi har så at sige kradset lidt i overfladen og kan se en lille smule af det billede, der gemmer sig nedenunder, siger Karin Sørig Hougaard.

Nogle undersøgelser har identificeret risikofaktorer og resulteret i anbefalinger. Andre har været væsentlige, fordi de indikerer, at risikoen ikke var så stor som frygtet. Men generelt er det et område, der godt kunne være mere opmærksomhed om.

– Vores arbejdsmiljø har også betydning for vores fertilitet og graviditet og fortjener samme opmærksomhed som den opmærksomhed, der er på fertilitet og graviditet uden for arbejdsmiljøet, mener Karin Sørig Hougaard.

Brug for mere viden om arbejdsmiljø og reproduktion

Flere rapporter konkluderer helt overordnet, at mange kemikalier og partikler, der også kan forekomme i arbejdsmiljøet, ikke er undersøgt for eventuelle skadelige effekter på fertilitet, graviditet og fosterudvikling. Selv ikke kemikalier, der produceres i meget store mængder (over 1.000 tons/år per virksomhed eller importør), undersøges for eksempel for, om udsættelse under graviditeten kan øge risikoen for, at børn udvikler allergi eller bliver demente senere i livet.

Derfor er det vanskeligt at vide, hvilke kemikalier der kan have negative effekter på reproduktiv sundhed hos arbejdstagere og deres børn.

Den begrænsede viden om samspillet mellem arbejdsmiljøet og reproduktionen blev fremhævet i Arbejdstilsynets faglige grundlag for prioriteringen af arbejdsmiljøindsatsen ’Fremtidens arbejdsmiljø 2020’ fra 2010. 


Reviews om begrænset viden

Det bliver også bekræftet i flere litteratur­sammenfatninger (såkaldte reviews) af den eksisterende viden om sammenhængen mellem påvirkninger i arbejdsmiljøet og reproduktion, som er offentliggjort i den videnskabelige ­litteratur inden for de seneste år:

I 2020 offentliggjorde Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) rapporten ’A critical review of studies on the reproductive and developmental toxicity of nanomaterials’, som gennemgår den eksisterende viden om sammenhængen mellem nanomaterialers skadelige effekter på reproduktion og udvikling. 

I 2016 offentliggjorde Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, EU-OSHA, en rapport, der søgte at skabe overblik over undersøgelser af kemiske påvirkninger på arbejdet og reproduktionsskader. Find rapporten på op.europa.eu.

Læs mere om arbejdsmiljø, reproduktion og graviditet

Flere undersøgelser viser, at tilrettelæggelse af især skiftearbejde og natarbejde har betydning for risikoen for ulykker og for komplikationer under graviditet. Det kan man læse mere om i NFA’s temanyhedsbrev om skiftearbejde, ulykker og helbred her.

Forfatter: Kirsten Rydahl
Magasinet Arbejdsmiljø: 6-7 2020
Find artikler med samme emneord