Dilemma: Få styr på partikelforureningen

Hvad gør du som arbejdsmiljørepræsentant, hvis kollegerne bliver udsat for meget dieselos på jobbet?
Magasinet Arbejdsmiljø
Nr. 11 2019

Du er arbejdsmiljørepræsentant i et større entreprenørfirma, der udfører forskellige former for vejarbejde. I har travlt for tiden og arbejder ofte på de mest trafikerede tidspunkter midt i de større byer. Du er bekymret, da du ved, at dieseludstødning er klassificeret som kræftfremkaldende af WHO’s internationale kræftagentur, IARC. Hvad gør du?