Skifteholdsarbejde

Månedens dilemma handler om, hvad du gør som arbejdsmiljørepræsentant, når du er bekymret over kollegaernes sundhedstilstand på grund af skiftende arbejdstider og natarbejde.
Magasinet Arbejdsmiljø
Nr. 8 2015

Du er arbejdsmiljørepræsentant i en virksomhed, hvor flere har skiftende arbejdstider og en del natarbejde. Ledelsen er opmærksomme på de sundhedsskadelige virkninger, det kan have, men på grund af modstand fra medarbejderne, er der ikke blevet gjort noget for at ændre på arbejdstiderne og skifteholdene. Du er bekymret for dine kollegaers sundhedstilstand, hvad gør du?