Archimed

ArchiMed arbejder med at skabe den bedst mulige sammenhæng og synergi mellem sundhedsvæsnets fysiske rammer og det, der foregår i dem. Målet er at skabe mest mulig værdi for de penge, som anvendes i sundhedssektoren ved at inddrage arkitektur, indretning og design i ét sammenhængende regnestykke.

Kontaktoplysninger:

Hjemmeside: http://www.archimed.dk/
Tlf 31 65 51 45
Email : info@archimed.dk

Leverandør kategorier: 
Ergonomi Rådgivning og konsulentydelse