Avidenz

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver
Vi har gennem en årrække fungeret som autoriseret arbejdsmiljørådgiver i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om godkendelse af arbejdsmiljørådgivere. Det er vi naturligvis rigtig glade for og stolte af, da det er et stort kvalitetsstempel. Det giver samtidig dig som kunde en tryghed ved samarbejdet med os.

Avidenz A/S er landsdækkende, og vi leverer professionel rådgivning og løsninger inden for arbejdsmiljø og miljø. Vores rådgivning er baseret på, at alle vores konsulenter er veluddannede og har høje faglige kompetencer inden for hver sit specialistområde. Det gør os samtidig i stand til på bedste vis at imødekomme de individuelle ønsker og behov, netop din virksomhed har.

Her er en liste over vores hovedprodukter:

 • Arbejdsmiljøledelse/styring
 • Miljøledelse
 • Ventilation
 • Indeklima
 • Støj og akustik
 • Maskinsikkerhed
 • Lys
 • Værnemidler
 • Ergonomi
 • Kemisk arbejdsmiljø
 • Ulykker og beredskab
 • Ledelse og trivsel
 • Sundhedsfremme og helbred
 • Nybyggeri

Kontaktoplysninger:
Tlf. 66173455
Fax 66173456
Hjemmeside: www.avidenz.dk / www.sosweb.dk 
E-mail: info@avidenz.dk