Skifteholdsarbejde

Månedens dilemma handler om, hvad du gør som arbejdsmiljørepræsentant, når du er bekymret over kollegaernes sundhedstilstand på grund af skiftende arbejdstider og natarbejde.
Magasinet Arbejdsmiljø
Nr. 8 2015

Du er arbejdsmiljørepræsentant i en virksomhed, hvor flere har skiftende arbejdstider og en del natarbejde. Ledelsen er opmærksomme på de sundhedsskadelige virkninger, det kan have, men på grund af modstand fra medarbejderne, er der ikke blevet gjort noget for at ændre på arbejdstiderne og skifteholdene. Du er bekymret for dine kollegaers sundhedstilstand, hvad gør du? 

Du sætter nogle initiativer i gang for, at dine kollegaer får en større viden om de helbredskonsekvenser natarbejde og skæve arbejdstider kan have. – 27 stemmer
Du tager det op i arbejdsmiljøorganisationen og foreslår, at I forsøger at lave nogle retningslinier for, hvordan arbejdet bedst muligt tilrettelægges på de skæve tidspunkter. – 48 stemmer
Du går til ledelsen og opfordrer dem til at tage hånd om problemet igen. – 5 stemmer
Du gør ingenting, da du ikke mener, det er dit ansvar. – 0 stemmer