Dilemma: Imprægneringsprodukter på jobbet

Hvad gør du, hvis nogle af dine kollegaer anvender imprægneringsprodukter på en måde, som måske kan være farlig?
Magasinet Arbejdsmiljø
Nr. 12 2017
Imprægnering er effektivt men kan være farligt.

Du er arbejdsmiljørepræsentant i en virksomhed, hvor I jævnligt arbejder med imprægnering af overflader. De produkter, I bruger, er ikke faremærkede, men du har hørt, at de alligevel kan være farlige, hvis man sprøjter dem på, og det gør nogle af dine kollegaer, selv om brugsanvisningen foreskriver noget andet.

Hvad gør du?

Jeg tager fat i kollegaerne og siger, at det er vigtigt, at de altid følger brugsanvisningen på kemiske stoffer – 13 stemmer
Jeg tager det op i arbejdsmiljøorganisationen og foreslår, at vi udarbejder nogle tydelige guidelines i at håndtere kemiske stoffer på arbejdspladsen – 25 stemmer
Jeg synes, det er min leders ansvar, at alle på arbejdspladsen håndterer kemiske stoffer korrekt, så jeg gør lederen opmærksom på situationen og den potentielle fare – 3 stemmer
Jeg synes ikke, andres forkerte håndtering af kemiske stoffer er mit ansvar, så jeg gør ikke noget – 1 stemme