Dilemma: Hvordan undgår I mikroorganismer?

Hvad gør du som leder, for at beskytte dine medarbejdere, når de indsamler skrald?
Magasinet Arbejdsmiljø
Nr. 3 2020

Du er leder i en virksomhed, der indsamler skrald. Du har bemærket, af nogle af dine medarbejdere har gener som for eksempel hoste, og at de klager over kvalme. Du overvejer, om det kan hænge sammen med, at netop denne gruppe medarbejdere har fået til opgave at fjerne papemballage som ofte indeholder fødevarerester fra containere i et nyt område i byen, det kan for eksempel være pizzabakker med rester af gammel pizza. Hvad gør du?

Du tager en snak med arbejdsmiljørepræsentanten, om hun kan se gode måder at motivere gruppen af medarbejdere til oftere at skifte handsker og bruge håndsprit. – 2 stemmer
Du holder et møde med medarbejderne og viser dem nogle af de resultater, som kolleger i København har haft god erfaring med. – 0 stemmer
Du tager initiativ til, at de nye skraldevogne, virksomheden står for at indkøbe, har en højere læssehøjde og forslår, at papaffaldet bliver afhentet oftere. – 0 stemmer
Du overlader det til medarbejderne selv at finde en løsning, sådan en smule papaffald kan næppe have nogen indflydelse på helbredet. – 0 stemmer