Dilemma: Hvordan styrker du det psykosociale arbejdsmiljø?

Hvad gør du som leder for at støtte dine medarbejdere bedst muligt?
Magasinet Arbejdsmiljø
Nr. 4 2020

Du er leder på et psykiatrisk center, og dine medarbejdere oplever jævnligt konflikter, som kan føre til at medarbejderne føler sig truede og i nogle tilfælde bliver udsat for vold. Du vil gerne hjælpe dine medarbejder bedst muligt, hvad gør du?

Du gør ikke noget. Det er allerede procedurer, og dem kender medarbejderne. – 0 stemmer
Du tager initiativ til i højere grad at inddrage medarbejdernes viden og erfaringer i forhold til problemstillingen og potentielle løsninger. – 2 stemmer
Du holder møder med medarbejderne som en del af at en proces, der skal afstemme medarbejdernes forventninger med, hvad der er realistisk på netop jeres afdeling. – 1 stemme
Du sørger for selv at have tilstrækkelig opbakning og støtte fra din ledelse. Ny forskning viser, at det er væsentligt, at en leder har såkaldt høj social støtte fra sin nærmeste leder. – 0 stemmer