Dilemma: Hvordan hjælper du seniorer med fysisk hårdt arbejde?

Hvad gør du som leder for at undgå, at dine ældre medarbejdere bliver nedslidt?
Magasinet Arbejdsmiljø
Nr. 5 2020

Du er leder i en produktionsvirksomhed, hvor en betydelig del af arbejdet består af løft, skub og træk. En håndfuld af medarbejderne har passeret de 60 år, og et par af dem har givet udtryk for, at arbejdet i stigende grad får deres krop til at knage og værke. 

Hvad gør du?

Du tager en snak med arbejdsmiljørepræsentanten og beder om hans vurdering af, hvorvidt de ældre medarbejdere kan klare deres arbejdsopgaver. – 0 stemmer
Du ser på, om de pågældende medarbejderes arbejde kan tilpasses, så deres krop kan holde til det, for eksempel i form af færre timer med fysisk hårdt arbejde, flere hjælpemidler eller et tilbud om træning i arbejdstiden. – 2 stemmer
Du inviterer gruppen af medarbejdere over 60 år til et møde for at høre, om de selv har nogen ideer til, hvordan arbejdet kan justeres, så det passer bedre til deres fysiske formåen. – 0 stemmer
Du tænker, at de selv sørger for at holde sig i fysisk form til at kunne udføre deres job, og gør derfor ikke noget. – 0 stemmer