Hvordan hjælper du dine medarbejdere til at håndtere frygt for Covid-19 smitte?

Hvad gør du som leder for at minimere deres frygt?
Magasinet Arbejdsmiljø
Nr. 8 2020

Du er leder på en arbejdsplads, hvor medarbejderne har meget kontakt med borgere. Flere af dem har givet udtryk for, at de er bange for at komme til at bringe Covid-19 smitte med hjem til deres nære fra arbejdet – eller den anden vej, fra hjemmet og til de borgere, de arbejder med.

Hvad gør du?

Du siger til dem, at de må være tapre og holde ud, til corona er overstået. – 1 stemme
Du sørger for at gøre de gældende retningslinjer for smittebegrænsning tydelige for alle medarbejdere, så ingen er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig. – 6 stemmer
Du tager det op på et personalemøde og spørger, hvad medarbejderne har brug for i forhold til at mindske frygten – 8 stemmer
Du gør ikke noget – de kan jo selv gå på nettet og finde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at vaske hænder, spritte af osv. – 0 stemmer