Tema

Arbejdsmiljø og hjertekarsygdom

Hvilken betydning har arbejdsmiljøet for risikoen for at få en hjertekarsygdom? Dette tema indeholder nyere viden om, hvad fysisk, psykosocialt og kemisk arbejdsmiljø betyder for udviklingen af hjertekarsygdomme. Læs om en række undersøgelser og deres resultater, og få forskernes bud på muligheder for at forebygge.
Foto: Søren Svendsen