Tema

Mikroorganismer i skrald

Nye krav til sortering af affald og klimaændringer kan resultere i flere mikroorganismer i skralde­mænds arbejdsmiljø. Udsættelsen for mikro­organismerne varierer med for eksempel årstiden, og simple tiltag kan mindske den, viser forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Foto: Thomas Tolstrup