Tema

Tema: Mobning på arbejdspladsen

Hvis der foregår mobning på en arbejdsplads, er risikoen for langtidssygefravær øget i forhold til andre arbejdspladser. Det gælder vel at mærke også blandt de medarbejdere, der ikke er direkte udsat for mobningen.
Foto: Søren Svendsen